Ønsker du å bli medlem?

Det er gratis! Du vil få medlemsbrev, informasjon og invitasjoner til aktiviteter. Vi har startet opp i Trondheimsområdet, så for tiden skjer mest der.

Bli med og gjør byen levende!

Sendt en e-post til bioveier@bioveier.no, angi navn, tlf. og yrke.