Velkommen til Bioveier i byen

Nettverket for deg som ønsker å skape en grønnere by

Vi er en gjeng engasjerte mennesker som har startet opp en forening for deg som er opptatt av å ta vare på og legge til rette for alt det spennende livet du kan finne midt i byen. Asfalt, betong og gressørkener dominerer mange steder, men du kan gjøre noe med det! Bli med og bygge frodige, fargerike, summende og naturvennlige veier gjennom byen!

Våre mål 

Hovedmålene er å ivareta, restaurere og gjenskape økosystemer fra bunnen av, og på den måten gi grobunn for et variert biologisk mangfold i og gjennom urbane strøk. Blomster utgjør en viktig grunnmur i så måte, og skaper bedre kår i byen for pollinerende insekter og dermed også andre organismer. Vi jobber for å på solid faglig grunnlag ivareta og restaurere lokalt biologisk mangfold, fremme urban matproduksjon (som krever pollinering), forhindre spredning av fremmede arter og bidra med folkeopplysning rundt alt dette. Vi vil skape et stort folkelig engasjement for disse temaene, slik at mange flere kan bidra til å oppnå disse målene.